Våre tilbud [ Last ned aktuell brosjyre ]

 

NYHET! PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI OG
KROPPSBEVISSTHETSGRUPPE!

Kroppsbevisthetsgruppe: [ Mer informasjon ] *

Fysioterapi: Individuell behandling og behandling i grupper.

 

Individuelt:

Vi utfører behandling på rekvisisjon fra lege.
Du kan også ta kontakt med oss for en funksjonsvurdering uten at du har rekvisisjon.
 

Vi jobber med idrettsskader, allmenn fysioterapi etter funksjonsundersøkelse, rehabilitering etter skader og operasjoner, klassisk massasje / idrettsmassasje, elektroterapi, S-E-T- slyngeterapi,  MTT –Medisinsk treningsterapi, McKenzie diagnostikk og behandling, Kinetic Control og OMI / Klinisk Ortopedisk Fysioterapi. 

 

Gruppetrening,-behandling:

 GIT-gymnastikk i tiden, en treningsmodell utviklet med minst mulig risiko for skader der treningsglede er i  fokus, og der man får en alt i ett trening med kondisjon, styrke, bevegelighet og avspenning i samme time.
 

Lettgymkurs / Kom igang:

Endelig en time for deg som sliter med belastningsplager!

 

Rolige øvelser med lett oppvarming.

Øvelser med vekt på riktig kroppsholdning og funksjonell bruk av kroppen. Øvelsene legges opp for at du skal komme i gang med et treningsopplegg etter at, eller mens du sliter med et belastningsproblem.

Forskning viser at jo fortere du kommer i gang med å bruke kroppen når du har et problem, jo fortere blir du bra igjen.

 

Timen egner seg særlig godt for deg som går sykemeldt og som går til individuell behandling for belastningslidelser. Her får du trent hele kroppen under kyndig veiledning selv om du sliter med kroppslige plager.

 

Vi fokuserer på dine ressurser; selv om du har plager, kan du alltid gjøre noe.

Alle får utarbeidet et eget hjemmetreningsprogram som beskriver mange av de samme øvelsene vi gjør på kurset.

 

Timene kan inngå i et behandlingsopplegg på rekvisisjon fra lege; øvelsesbehandling i gruppe, dersom legen din anbefaler det.


Trening etter fødsel


Bosu - Ta kontakt for nærmere informasjon.


Vanngymnastikk / Aerobic i vann * [ Last ned annonse ]


Stavgang i gruppe og individuelt etter behov


Arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV

 

* Adobe Acrobat Reader kreves for å åpne dette dokumentet. Dette programmet kan lestes ned fra denne siden: http://www.adobe.com/no/products/acrobat/readstep2.html