Priser - Behandling

 

Prisene er regulert etter offentlige takster. Første gangs konsultasjon koster kr. 147,-